Privacybeleid & disclaimer

1. Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Jasno bv. (hierna JASNO). JASNO gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. JASNO conformeert zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van JASNO . 

Contactgegevens

Jasno bv.
Lange Voren 25
5521 DC Eersel
Nederland
shop@jasno.com
+31 497 531 240

KvK-­‐nummer: 69899169
BTW-­‐identificatienummer: NL 858057839B01

Verkrijgen van persoonsgegevens

Als je een bestelling plaatst bij JASNO, kunnen we de volgende gegevens van je vragen:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Adresgegevens indien afwijkend verzendadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken we voor het versturen van kleurstalen, de facturering, de bezorging van je product en om je op de hoogte te kunnen houden van je bestelling of je een review uitnodiging te sturen.

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door JASNO. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en JASNO. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JASNO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Trustpilot

We maken gebruik van het review systeem van Trustpilot. Om je een uitnodiging te kunnen sturen, geven we je naam, e-mailadres en order nummer aan Trustpilot door. Trustpilot gebruikt deze gegevens alleen om jou als gebruiker te identificeren en je een uitnodiging te sturen. Je voornaam wordt op internet weergegeven bij de geplaatste review. Je e-mailadres wordt niet openbaar weergegeven.

Vervoerders

Indien je product bezorgd moet worden stellen wij je naam, adresgegevens, emailadres en eventueel je telefoonnummer ter beschikking aan onze vervoerder. De door ons ingeschakelde vervoerder is verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Inzien van je gegevens

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kun je contact met ons op nemen. 

Bewaartermijn

JASNO bewaart je gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij het onderdeel is van een overeenkomst tussen jou en JASNO zoals bijvoorbeeld je garantieregistratie.

Beveiligen van persoonsgegevens

JASNO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

JASNO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

2. Cookiebeleid

De websites van JASNO maken gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Cookies worden door de internet browser op jouw computer geplaatst. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en gebruiken wij alleen om de site voor onze bezoekers gebruiksvriendelijker te maken. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

Functionele cookies

De websites van JASNO maken gebruik van functionele cookies, deze zijn noodzakelijk om de sites goed te kunnen laten functioneren.

Cookies voor website analyse 

JASNO maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). JASNO registreert algemene bezoekersgegevens en gebruikt deze gegevens uitsluitend ter verbetering van de website. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet herleid worden naar individuele bezoekers. JASNO koppelt deze gegevens niet aan persoonsgegevens.

Social media cookies 

Deze website biedt de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, Pinterest.com, Youtube.com, Instagram.com of LinkedIn.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op je computer geplaatst worden om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Blokkeren van cookies via je browser

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren, door je keuze aan te geven in de cookie meldingsbalk. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt jouw browser echter zelf zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer een site een cookie wil plaatsen. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst JASNO je naar het “help” menu van je browser voor het instellen van jouw cookie-voorkeuren.

3. Disclaimer

De inhoud van de websites van JASNO is bestemd voor persoonlijk gebruik. Er mag niets van gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming van JASNO. Toestemming kan worden verleend met volledige bronvermelding. JASNO streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze ontvangen wordt.

Foto’s, logo’s en teksten

De rechten en het eigendom van foto’s, logo’s en teksten op de website berusten bij JASNO. Het is gebruikers niet toegestaan om deze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JASNO.

Links

JASNO is niet verantwoordelijk voor de koppelingen van andere websites naar een van de websites van JASNO. Dergelijke links betekenen niet zonder meer dat er een relatie bestaat tussen JASNO en de website waar de koppeling vandaan komt.

Links van de websites van JASNO naar andere sites (bijvoorbeeld naar websites van JASNO-dealers) zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoekers en betekent niet dat JASNO de betreffende site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Deze websites hebben al dan niet zelf een diclaimer en privacybeleid, wat buiten de verantwoordelijkheid en controle van JASNO valt.